Ser du?

Jag berömmer mig själv för min förmåga att tänka ett steg längre, för min förmåga att se sammanhang, se hur saker och ting hänger ihop. Men jag kan ha fel, och oavsett så ser jag inte allt. Naturligtvis. Jag är människa. Vi har filter. Dessutom kan jag inte veta allt och det jag försöker få …

Nej, nu blir jag feminist! (del 1)

Jag har undvikit att kalla mig feminist. Samtidigt som jag är väldigt klar med mina värderingar kring allas lika värde har jag inte känt mig bekväm med begreppet. Troligen för att jag i min opålästhet kopplat det till maktkamp, könskrig, polarisering, ytskrap som kvotering... och säkert också för att jag omedvetet tagit till mig andras negativa syn …